Den Ingwersenske Fond blev stiftet af generalkonsul, overretssagfører C. B. Ingwersen i København i 1947 for at fremme følgende formål:

 1. At gavne og fremme nordisk samarbejde
 2. At fremme kendskabet til Frankrig, det franske sprog og den franske kultur

Kulturelle formål/projekter prioriteres højere end kommercielle formål/projekter.

 

Der kan af fondens midler uddeles legater til studierejser m.v. til nedenstående grupper/formål:

 1. For at fremme nordisk samarbejde, uddeles stipendier til nordiske akademikere og studenter til studieophold eller til fællesnordiske projekter i et andet nordisk land
 2. For at fremme kendskab til Frankrig, det franske sprog og den franske kultur, uddeles stipendier til danske akademikere eller personer, der har taget en til studentereksamen svarende eksamen til studieophold eller til anden franskorienteret aktivitet
 3. Til et studieophold, primært i et af de nordiske lande eller i Frankrig, til yngre speditører eller speditørmedarbejdere, som er medlem af en af de nordiske brancheorganisationer.
 4. Fondens bestyrelse kan endvidere tildele midler til enkeltpersoner eller til institutioner til studier eller projekter, der tilgodeser fondens formål.

Motiveret ansøgning inklusive bilag, budget, bankoplysninger og CPR/CVR-nummer sendes til Fondens administrator Jacob Schiander på mail deningwersenskefond@outlook.dk. Ansøgninger skal modtages senest 3 måneder inden studiets/projektets start.

 

Fonden støtter ikke

Den Ingwersenske Fond støtter ikke studierejser uden tilstrækkeligt fokus på at fremme det nordiske samarbejde eller kendskabet til Frankrig, det franske sprog og den franske kultur. Desuden støtter fonden normalt ikke følgende:

 • projekter der allerede er afholdt
 • veterinærvidenskabelig forskning
 • lægevidenskabelig forskning
 • musikudgivelser
 • bogudgivelser